Gizlilik Politikamız

Sigorta Durağım SİDU, Kullanıcı tarafından SİDU'ya iletilen veya SİDU üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. SİDU, girilen bilgilerin güvenliği açısından COMODO SSL sertifikası ile korunmaktadır. Bu nedenle verilen bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez. Bu koruma e-posta gibi yollarla gönderilen bilgiler için geçerli değildir. Site üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, Kullanıcı sözleşmesinin 1.4. maddesi hükmü saklı olmak üzere üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu bilgilere ancak Kullanıcı'nın talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde Kullanıcı sözleşmesinin 1.4.maddesinde belirtilen kurum/kişilerce ulaşılabilmektedir. Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, TC Kimlik Numarası, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermektedir ("Gizli Bilgiler" olarak anılacaktır). SİDU kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon, kampanyalar ve teklifler sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir. İşbu sözleşme ile Kullanıcı SİDU’ya bu tür çalışmaların sonuçlarının ve benzeri her türlü pazarlama mesajlarının kendisine SİDU tarafından e posta, telefon, sosyal medya mesajları ve benzeri her türlü mecra aracılığıyla ulaştırılmasına onay verdiğini beyan ve taahhüt eder.SİDU bu Sözleşme hükümleri kapsamında, kişisel bilgileri özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. SİDU'nun gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, SİDU’ya ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, SİDU'nun herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Gizli Bilgiler ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.