Konut Sigortası

KONUT SİGORTASI TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

Konut Sigortası, evinizi ve eşyalarınızı geniş kapsamlarıyla güvence altına alıyor. İster ev sahibi olun ister kiracı, evinizi, bina ve içindeki eşyalarınızı olası risklere karşı güvence altına alıyor.

Geniş teminatlı bir Konut Sigortası ile aşağıdaki risklere karşı değer verdiğiniz yuvanızı ve içindekileri güvence altına alabilirsiniz.

Teminatlar;

 • Yangın, yıldırım, infilak,
 • Deprem,
 • Sel ve su baskını,
 • Hırsızlık,
 • Duman,
 • Dahili su,
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terörizm,
 • Fırtına, Kar Ağırlığı, Dolu
 • Yer kayması,
 • Hava, Kara ve Deniz Taşıtları Çarpması
 • Enkaz kaldırma masrafları,
 • Kira kaybı,
 • Alternatif ikametgâh masrafları,
 • Sorumluluk
 • Elektronik Cihaz, Makine kırılması,
 • İzolasyon hasarları,
 • Ferdi kaza,
 • Kişisel eşyalar kapkaç/ gasp,
 • Dekorasyon hasarları,
 • Cam kırılması.

Ücretsiz Yararlanabileceğiniz Asistans Hizmetleri

 • Su tesisatı hizmeti
 • Elektrik tesisatı hizmeti
 • Çilingir hizmeti
 • Cam kırılması hizmeti
 • İzolasyon hasarları hizmeti
 • Sigortalı faturaların ödenmesi
 • Acil mesajların iletilmesi
 • Otelde konaklama
 • Konutun korunması ve gözetimi
 • Konuta doktor veya ambulans yollanması
 • Tıbbi bilgi ve danışmanlık
 • Tıbbi nedenlerle nakil (ambulans)
 • Acil ilaç ve sarf malzemesi
 • Acil doktor ve tıbbi müdahale
 • Konuta uzman tıbbi ekip/ekipman yollanması
 • Hastanede yatma durumunda yardım
 • Vefat halinde cenazenin tıbbi şartlara uygun olarak nakline yardım
 • Turistik, kültürel ve sosyal aktivitelerle ilgili rezervasyon/bilet alma/ulaştırma
 • Otel rezervasyonları
 • Kiralık araç rezervasyonları
 • Uçak bileti alma/ulaştırma
 • İş organizasyonları

Teminat Dışı Kalan Haller
 

Aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır:

 • Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (Savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen bütün zararlar.
 • Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmalarının ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün zararlar. (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır.)
 • Kamu otoritesi tarafından sigortalı şeyler üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün zararlar.
 • Yangın çıkarmaksızın; sigortalı şeylerin kendi ayıplarından, mayalanmalarından, kavrulmalarından veya bünyelerinde meydana gelen bozulmalar ile kavrulmalar nedeniyle uğradıkları zararlar.
 • Yangın çıkarmaksızın; sigortalı şeylerin işlenmek için veya başka faydalı bir maksatla ateşe veya sıcaklığa tutulmasından, ocak veya bunun gibi ateş bulunan bir yere düşmesinden veya atılmasından veya elbise, çamaşır ve diğer eşya yanıklığı gibi alev almaksızın kavrulma veya yanmasından veya ısıtma, aydınlatma, ütüleme aletleri ile lamba, mum, sigara ve bunların benzerlerine temasından doğan zararlar.
 • Yangın çıkarmaksızın; elektrikle çalışan her türlü motor, elektrik veya elektronik alet, cihaz, tesisat ve kordonlarının elektrik cereyanına bağlı bulundukları sırada bu cereyan yüzünden kısa devre, topraklama, voltaj iniş çıkışları ve bu yüzden ısınma ve endüksiyon cereyanı gibi nedenlerle uğrayacakları zararlar.
 • Alçak basınç sebebiyle kapların içeri doğru çökmesi, yırtılması ve sair şekilde deformasyonu, yıpranması ile santrifüj kuvvetler ve mekanik olaylar nedeniyle sigortalı cihaz ve motorlarda meydana gelen bütün zararlar. 

Hasar Anında Ne Yapmalıyım

Sigorta Durağım, müşterilerinin hasar sonrası sürecini başından sonuna kadar takip eder, hızlı, doğru ve eksiksiz olarak sonuçlandırır.

Hasarınız olduğunda; hasar tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde sigorta şirketine ihbarda bulunmanız gerekir. İlgili sigorta şirketi ihbardan sonra hasar tespiti için eksper tayin eder. Tazminatın kısa sürede ödenebilmesi için hasar ile ilgili belgelerin sigorta şirketine ya da eksperin kendisine doğrudan ulaştırılması gerekir.

Konut Sigortası Hasarları İstenen Evraklar

Yangın

 • İtfaiye raporu
 • Karakol tarafından tutulan ifade tutanakları
 • Hasarın giderilmesine yönelik teklif ve faturalar
 • Tapu veya kira kontrat
 • Hasar fotoğrafları
 • Savcılık iddianamesi ve takipsizlik kararı
 • Yangında işyeri zarar görmüş ise; hasar tarihli envanter, demirbaş kaydı, emtialara ait sevk irsaliyesi ve faturalar
 • Daini Mürtein sözkonusu olması halinde rehin koyan yerden muvafakatname
 • Sigortalı banka hesap bilgileri

Dahili Su

 • Size Daha İyi Hizmet Verebilmemiz İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler
 • Sigortalı beyanı
 • Fiyat teklifleri
 • Hasar fotoğrafları
 • Tapu veya kira kontratı
 • Hasarlanan yer işyeri ise; emtia faturaları, sevk irsaliyeleri, hasar tarihli envanter
 • Sigortalı banka hesap bilgileri

Hırsızlık

 • Size Daha İyi Hizmet Verebilmemiz İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler
 • Karakol müracaat ve görgü tespit tutanağı
 • Sigortalı talep yazısı
 • Çalındığı tespit edilen muhteviyatın ya da ev eşyalarının dökümü
 • Muhasebe kayıtları (faturalar, hasar tarihli mizan, envanter kaydı)
 • Hasar fotoğrafları
 • Genel Şartlarda belirtilen bekleme süresi sonunda çalınan malların ve suç faillerinin bulunamadıklarına dair karakoldan bulunamadı yazısı. (30 gün sonunda bu yazıyı karakoldan alabilmek için Sompo Japan Sigorta A.Ş tarafından size resmi mercilere hitaben yazılmış bir yazı verilecektir.)
 • Sigortalı banka hesap bilgileri